Projekty

Projekty i programy pomocowe

Pomagamy Vladimirowi z Białorusi

Uruchamiamy projekt zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację dla 3 letniego Vladimira z Białorusi. Vladimir musi przejść aktywny kurs rehabilitacji w centrum intensywnej terapii “Olinek” w Warszawie.

https://www.noweteraz.pl/blog/pomoc-dla-vladimira/

Pomagamy Kubie

Uruchamiamy projekt wsparcia finansowego dla Kuby Rydzika. Kuba od małego ciężko choruje na autyzm oraz padaczkę skroniową. Potrzebuje kosztownej rehabilitacji na którą nie stać rodziny. Dlatego Paweł Cwynar wraz z Fundacją Nowe Teraz, postanowili przekazać całkowity dochód z książki Pawła Cwynara pt. „Picie w zachwycie” na cel wspierający rehabilitację.

https://www.noweteraz.pl/blog/pomoc-dla-kuby-rydzika/

WIEM, BO CZYTAM

W projekcie „Wiem, bo czytam” chcemy aktywnie uczestniczyć w zapobieganiu uzależnieniom i przyczynom przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Poprzez promowanie zalet czytania książek pragniemy wpłynąć na osoby, szczególnie nieletnie, które weszły na drogę kolizji z prawem i przebywają w zakładach poprawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych czy więzieniach.

https://czytam.noweteraz.pl

WYKLUCZENI

Niesiemy pomoc wykluczonym oraz pomagamy zrozumieć decydentom gdzie leży problem aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku wykluczenia.

https://www.wykluczeni.pl/

SALON DŁUŻNIKA

Program wsparcia zadłużonych przeznaczony dla osób które znalazły się w sytuacji, gdy nadmierne długi nie pozwalają na normalne życie rodzinne, społeczne czy zawodowe.

https://www.salondluznika.pl/

GALERIA NOWE TERAZ

Stałe wystawy i aukcje, z których dochód przeznaczamy na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych.

https://galeria.noweteraz.pl/

BIBLIOTEKA FNT

Wspieramy wydawców, autorów oraz ludzi nauki pomagając i współfinansując publikacje, które pomagają realizować naszą misję.

https://www.noweteraz.pl/fnt-library/

EUROGOSPODARKA

Nasze pismo tłumaczące zawiłości rynków, gospodarki, pieniądza.

https://www.eurogospodarka.com/