edukujemy wspieramy inspirujemy

wspólne działanie osób w trudnej sytuacji życiowej.

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Pomagamy zmienić uwarunkowania uniemożliwiające normalną egzystencję w społeczeństwie

Pomoc zadłużonym

Przez program Salon Dłużnika pomagamy przywrócić dłużnika do normalnego funkcjonowania

Edukacja społeczna i zawodowa

Prowadzimy wiele programów edukacyjnych wspierających i wyrównujących szanse życiowe

Aktualności

Projekty Fundacji

WYKLUCZENI

Niesiemy pomoc wykluczonym oraz pomagamy zrozumieć decydentom gdzie leży problem aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku wykluczenia.

https://www.wykluczeni.pl/

SALON DŁUŻNIKA

Program wsparcia zadłużonych przeznaczony dla osób które znalazły się w sytuacji, gdy nadmierne długi nie pozwalają na normalne życie rodzinne, społeczne czy zawodowe.

https://www.salondluznika.pl/

GALERIA NOWE TERAZ

Stałe wystawy i aukcje, z których dochód przeznaczamy na pomoc dla środowisk ludzi wykluczonych.

https://galeria.noweteraz.pl/

BIBLIOTEKA FNT

Wspieramy wydawców, autorów oraz ludzi nauki pomagając i współfinansując publikacje, które pomagają realizować naszą misję.

https://www.noweteraz.pl/fnt-library/

EUROGOSPODARKA

Nasze pismo tłumaczące zawiłości rynków, gospodarki, pieniądza.

https://www.eurogospodarka.com/

Przeciwdziałajmy wykluczeniu

Przeciwdziałajmy wykluczeniu
Kiedy następuje wykluczenie?

Gdy ktoś będący członkiem społeczeństwa, nie jest w stanie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

Co to jest wykluczenie społeczne?

To zerwanie więzi społecznej między jednostką i społeczeństwem. Tę więź społeczną określa się jako solidarność społeczną.

Kiedy osoba ulega wykluczeniu?

Gdy nie uczestniczy w życiu zbiorowym lub też nie przejawia aktywności obywatelskiej. Gdy nie uczestniczy w procesie wymiany dóbr czy usług.

Nasze Aukcje Charytatywne

Projekt Wykluczeni

Nasze działania mają trafiać z jednej strony do środowisk ludzi społecznie wykluczonych, z drugiej zaś do decydentów i tej części społeczeństwa, która w jakiś sposób czuła jest na społeczne wykluczenie.

Pomagamy zrozumieć na co zwrócić uwagę decydentów, żeby zmienić uwarunkowania systemowe uniemożliwiające im normalną egzystencję w społeczeństwie.

Na co skierować społeczną uwagę, żeby wpłynąć na zmianę nieprzychylnej, niekorzystnej dla nich świadomości społecznej.

Projekt Wykluczeni

Partnerzy Fundacji

companies

Zostań darczyńcą

Pomóż potrzebującym

Nasz projekt Wykluczeni, wymaga bezpośredniego wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki Twojej darowiźnie będziemy mogli skuteczniej pomagać ludziom w potrzebie. Możesz wpłacić darowiznę na konto lub ustawić stałe polecenie zapłaty i regularnie wspierać nasze działania.

Wesprzyj nas darowizną

Przekaż darowiznę! Dzieki Twojemu wsparciu skutecznie pomagamy potrzebującym.

Przekaż wsparcie finansowe