„Najgorszym wrogiem wiedzy nie jest niewiedza, lecz wiedza połowiczna.”
Enrico Fermi

Projekty Fundacji Nowe Teraz

Partnerzy Fundacji

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Publiczna Biblioteka Pedagodiczna w Poznaniu
Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
Europejski Klubu Biznesu
Dom Aukcyjny Artissima w Warszawie