edukujemy wspieramy inspirujemy

wspólne działanie osób w trudnej sytuacji życiowej.

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Pomagamy zmienić uwarunkowania uniemożliwiające normalną egzystencję w społeczeństwie

Pomoc zadłużonym

Przez program Salon Dłużnika pomagamy przywrócić dłużnika do normalnego funkcjonowania

Edukacja społeczna i zawodowa

Prowadzimy wiele programów edukacyjnych wspierających i wyrównujących szanse życiowe

Projekty Fundacji

WYKLUCZENI

Niesiemy pomoc wykluczonym oraz pomagamy zrozumieć decydentom gdzie leży problem aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku wykluczenia.

SALON DŁUŻNIKA

Doświadczeni doradcy pomagają wyść z problemów związanych z zadłużeniem.

BIBLIOTEKA FNT

Wspieramy wydawców, autorów oraz ludzi nauki pomagając i współfinansując publikacje, które pomagają realizować naszą misję.

EUROGOSPODARKA

Nasze pismo tłumaczące zawiłości rynków, gospodarki, pieniądza.

Przeciwdziałajmy wykluczeniu

Przeciwdziałajmy wykluczeniu
Kiedy następuje wykluczenie?

Gdy ktoś będący członkiem społeczeństwa, nie jest w stanie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

Co to jest wykluczenie społeczne?

To zerwanie więzi społecznej między jednostką i społeczeństwem. Tę więź społeczną określa się jako solidarność społeczną.

Kiedy osoba ulega wykluczeniu?

Gdy nie uczestniczy w życiu zbiorowym lub też nie przejawia aktywności obywatelskiej. Gdy nie uczestniczy w procesie wymiany dóbr czy usług.

Wspomóż nasze działania

Projekt Wykluczeni

Nasze działania mają trafiać z jednej strony do środowisk ludzi społecznie wykluczonych, z drugiej zaś do decydentów i tej części społeczeństwa, która w jakiś sposób czuła jest na społeczne wykluczenie.

Pomagamy zrozumieć na co zwrócić uwagę decydentów, żeby zmienić uwarunkowania systemowe uniemożliwiające im normalną egzystencję w społeczeństwie.

Na co skierować społeczną uwagę, żeby wpłynąć na zmianę nieprzychylnej, niekorzystnej dla nich świadomości społecznej.

Projekt Wykluczeni

Partnerzy Fundacji

companies

Projekt Salon Dłużnika

Pomagamy zadłużonym osobom i firmom.

Sprawdź