Polityka prywatności

Polityka plików cookie

Serwis noweteraz.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www: Fundacja Nowe Teraz, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, e-mail: [email protected] wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495968 pod numerem NIP: 5252585787, REGON: 147116250.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Nowe Teraz, z siedzibą przy ul. ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495968 pod numerem NIP: 5252585787, REGON: 147116250.

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z administratorem drogą elektroniczną za pomocą e-mail: [email protected].

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zamówionym kontakcie przez e-mail będą przetwarzane:

  • w celu realizacji zamówionego kontaktu przez e-mail z przedstawicielem Fundacji Nowe Teraz - podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora polegający na możliwości realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem Fundacji Nowe Teraz (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”));

Jeżeli Dane osobowe zbierane za pomocą zamówionego kontaktu przez e-mail w serwisie internetowym Administratora są przetwarzane również w innych celach niż wskazane powyżej, wówczas informacja o tych innych celach jest zamieszczona w Polityce Prywatności serwisu internetowego.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia, przez Panią/Pana, skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak nie dłużej jak do czasu realizacji zamówionego kontaktu. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie stanie się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, dostawcom usług organizacyjnych, podmiotom świadczącym usługi prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane właściwym organom uprawnionym do uzyskania danych osobowych bądź osobom trzecim, uprawnionym do uzyskania danych osobowych, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

  • przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres [email protected].

Informacja o dobrowolności podania danych

Skierowanie zgłoszenia za pośrednictwem zamówionego kontaktu przez e-mail wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania z Panią/Panem kontaktu i udzielenia odpowiedzi w związku z wpłyniętym zgłoszeniem. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest konieczne w celu przyjęcia i obsługi zgłoszenia, a ich niepodanie wiązać się będzie z brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Bądź zawsze na bieżąco

Zapisz się na nasz Newsletter. Wszystkie nasze aktualności otrzymasz na swojego e-maila.