Wyjście z bezdomności szansą na nowe życie

Człowiek bez dachu nad głową traci podstawy egzystencji, degraduje się społecznie, jest wykluczony, napiętnowany i pozbawiony perspektyw na przyszłość. Staje się obywatelem drugiej kategorii pozbawionym swoich konstytucyjnych praw. O przyczynach i skali zjawiska napisano całe tomy.

Fundacja Nowe Teraz świadoma wagi problemu zaczęła realizację innowacyjnego projektu wychodzenia z bezdomności poprzez edukację, ewaluację i rotację pod nazwą Domy Nowe Teraz.  

Nie oferujemy mieszkań. Oferujemy szansę na pobyty rotacyjne w warunkach gwarantujących samodzielne zaspokajanie podstawowych potrzeb w tym zakresie, wyrobienie nawyków i zachowań koniecznych dla właściwego użytkowania i sprawowania pieczy nad powierzonym mieniem, budowania na nowo kompetencji egzystencjalnych, społecznych i psychologicznych koniecznych do przejścia w kolejny etap jaki stanowi zdobycie materialnych źródeł utrzymania jako warunku koniecznego o ubieganie się o lokum socjalne.

Pozyskujemy partnerów w samorządach, organizacjach pomocowych, fundacjach i funduszach celowych, organizujemy fachowy nadzór i doradztwo w przekonaniu, że tylko wspólne, zintegrowane wysiłki pozwolą przywrócić ludziom wykluczonym - nie zawsze z własnej winy - wiarę w sens podjęcia kolejnego wysiłku na rzecz zbudowania nowej perspektywy na dalsze życie, odbudowanie relacji rodzinnych, pokonanie choroby, bądź nałogu - pierwotnych źródeł destrukcji, wreszcie wsparcia innych, którzy nie wierzą w mozliwość zmiany swojej trudnej, ale tylko pozornie beznadziejnej sytuacji życiowej. Nie składamy łatwych obietnic. Nie gwarantujemy sukcesu. Wyciągamy rękę do każdego, kto zechce powalczyć o swoją szansę.

Bądź zawsze na bieżąco

Zapisz się na nasz Newsletter. Wszystkie nasze aktualności otrzymasz na swojego e-maila.