Zakończyła się pierwsza edycja projektu "Czytam, więc wybieram świadomie”

Zakończyła się pierwsza edycja projektu Fundacji Nowe Teraz pod tytułem “Czytam, więc wybieram świadomie”.

Głównym założeniem projektu było zachęcenie młodzieży przebywającej w ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych do czytania wartościowych książek.

Projekt był realizowany poprzez cykl spotkań autorskich z Pawłem Cwynarem, nawróconym gangsterem, obecnie pisarzem.

Spotkania przeprowadzone w ramach projektu zostały przyjęte przez wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Socjoterapeutycznych oraz Zakładów Poprawczych z żywym zainteresowaniem. Wychowankowie jak i kadra dydaktyczna aktywnie uczestniczyli w spotkaniach zadając pytania i dyskutując z autorem.

W trakcie spotkań Paweł Cwynar na swoim przykładzie uświadamiał jak ważne w życiu są praca i upór w dążeniu do osiągnięcia celu. Wszystko o czym mówił wspierał przykładami z własnego życia. Przekonywał, że czytanie ma pozytywny wpływ na podejmowanie ważnych życiowych decyzji, inspiruje i skłania do odkrywania własnych talentów, rozwijania pasji i zainteresowań.

Po spotkaniach dyrektorzy jak i grono pedagogiczne podkreślali, że Paweł Cwynar posiada niewątpliwie dar zaciekawienia słuchaczy i jednocześnie potrafi zainteresować wartościami wyższymi. Wskazywali, że takie spotkania celnie wpisują się w program resocjalizacyjny i wychowawczy każdej placówki, skutecznie go uzupełniając o walory pragmatyczne. W wydanych opiniach rekomendowano potrzebę organizowania takich spotkań w placówkach nie tylko wychowawczych, ale również szkołach.

Projekt “Czytam, więc wybieram świadomie” został sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

Logo Fundacja PZU

Bądź zawsze na bieżąco

Zapisz się na nasz Newsletter. Wszystkie nasze aktualności otrzymasz na swojego e-maila.