20 czerwca - Światowy Dzień Uchodźcy

Zgromadzenie Ogólne ONZ, ustanowiło 20 czerwca Światowym Dniem Uchodźcy.

Konflikty i prześladowania zmusiły do opuszczenia swoich domów ponad 80 milionów ludzi.

Uchodźcy szukający bezpiecznego i godnego miejsca do życia uciekają nie tylko przed wojną. Ochrony międzynarodowej szukają także osoby prześladowane z powodu wyznawanej religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, czy orientacji seksualnej. Wśród uchodźców i uchodźczyń są osoby, które w kraju pochodzenia doznają przemocy w rodzinie lub przemocy we względu na płeć. Są osoby, które doświadczyły tortur - wśród nich dzieci.

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, wzywa w tym roku społeczność międzynarodową do włączania uchodźców do opieki zdrowotnej, edukacji i sportu.

Światowy Dzień Uchodźcy UNHCR

Bądź zawsze na bieżąco

Zapisz się na nasz Newsletter. Wszystkie nasze aktualności otrzymasz na swojego e-maila.