Dar dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Fundacja Nowe Teraz ofiarowała Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu cztery tomy materiałów z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Modele Ochrony Praw Człowieka: Europejski i Amerykański: Aksjologia, Instytucje, Efektywność (11-14 kwietnia 2014 r., Warszawa). Prezes fundacji Karolina Kanarek-Kwiatek przekazała książki 2 października br. na ręce dyrektor biblioteki Danuty Wielbowicz.

Prezes Fundacji Nowe Teraz Karolina Helena Kanarek-Kwiatek (z lewej) przekazuje publikacje na ręce dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Danuty Wielbowicz Ofiarowane publikacje to:

  • Amerykański system ochrony praw człowieka: aksjologia, instytucje, efektywność. [T.] 2/red. nauk. Jerzy Jaskiernia. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; [Warszawa]: Fundacja Nowe Teraz, 2015. – 669 s. – ISBN 978-83-8019-139-6 (Wydaw. Adam Marszałek) Sygnatura: 312666

  • Europejski system ochrony praw człowieka: aksjologia, instytucje, efektywność. [T.] 3/red. nauk. Jerzy Jaskiernia. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; [Warszawa]: Fundacja Nowe Teraz, 2015. – 678 s. – ISBN 978-83-8019-140-2 (Wydaw. Adam Marszałek) Sygnatura: 312667

  • Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw. [T.] 4/red. nauk. Jerzy Jaskiernia. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; [Warszawa : Fundacja Nowe Teraz, 2015. – 648 s. – ISBN 978-83-8019-141-9 (Wydaw. Adam Marszałek) Sygnatura: 312668

  • Uniwersalny system ochrony praw człowieka: aksjologia, instytucje, efektywność. [T.] 1/red. nauk. Jerzy Jaskiernia. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; [Warszawa]: Fundacja Nowe Teraz, 2015. – 646 s. – ISBN9 78-83-7780-979-2 (Wydaw. Adam Marszałek) Sygnatura: 312665

Dar dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu. Fot.1

Bądź zawsze na bieżąco

Zapisz się na nasz Newsletter. Wszystkie nasze aktualności otrzymasz na swojego e-maila.