10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka, ang. Human Rights Day – święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku.

Tematem przewodnim obchodów w 2021 r. jest Równość: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw”.

Pandemia COVID-19 doprowadziła świat do poważnego rozdroża: albo wybieramy drogę zbiorowego działania i konkretnie zajmujemy się wszechobecnymi nierównościami, które narosły na całym świecie, albo kontynuujemy podróż pełną głęboko zakorzenionych niesprawiedliwości i wszechobecnych nierówności.

U podstaw praw człowieka leżą zasady równości i niedyskryminacji. Równość może pomóc przerwać cykle ubóstwa; może dać młodym ludziom te same możliwości; może pomóc w realizacji prawa do zdrowego środowiska; może pomóc w zwalczaniu pierwotnych przyczyn konfliktów i kryzysów.

Równość i niedyskryminacja są kluczem do zapobiegania niektórym z największych globalnych kryzysów naszych czasów. Prawa człowieka mają moc radzenia sobie z podstawowymi przyczynami konfliktów i kryzysów poprzez zajmowanie się niesprawiedliwościami, eliminowanie nierówności i wykluczenia oraz umożliwianie ludziom uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na ich życie.

Bądź zawsze na bieżąco

Zapisz się na nasz Newsletter. Wszystkie nasze aktualności otrzymasz na swojego e-maila.