O Fundacji

Fundacja „Nowe Teraz” została założona w październiku 2013 roku. Głównym celem jej działalności jest aktywizacja i socjalizacja poprzez wspólne działanie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w  życiu  społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nie ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.