Happy Birthday America

Happy Birthday America

Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych ogłoszona została 4 lipca 1776 roku w Filadelfii. Jednomyślna deklaracja trzynastu Zjednoczonych Stanów Ameryki dała prawo dotychczasowym brytyjskim koloniom na uniezależnienie się od decyzji króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III.

Tekst Deklaracji przygotował tak zwany Komitet Pięciu, w skład którego wchodzili: Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman i Robert Livingston.

Treść samego dokumentu to dziejowa rewolucja oraz zapis fundamentalnych praw demokracji.

Happy Birthday America. All the best from Nowe Teraz Foundation.