20.02 - Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Święto, ogłoszone w 2009 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma wspierać wysiłki na rzecz zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz promocji pełnego zatrudnienia i integracji społecznej poprzez realizację nadrzędnych celów rozwojowych.

Ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi na globalne nierówności społeczne oraz promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

Podczas prac nad koncepcją Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej ONZ uznało, że ubóstwo, brak godnego i pełnego zatrudnienia, dyskryminacja ze względu na płeć, brak dostępu do świadczeń społecznych cały czas są palącymi problemami, z którymi boryka się duża część obywateli świata.

Bądź zawsze na bieżąco

Zapisz się na nasz Newsletter. Wszystkie nasze aktualności otrzymasz na swojego e-maila.