11 listopada 2019. Święto Niepodległości

11 listopada 2019. Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to dla nas jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

11 listopada jako Święto Niepodległości ustanowił przedwojenny rząd Polski. Władze II RP chciały w ten sposób upamiętnić objęcie władzy w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. 10 listopada 1918 roku Piłsudski powrócił do Polski, a następnego dnia odebrał naczelne dowództwo od Rady Regencyjnej nad podległym jej Wojskiem Polskim.

Zbiegło się to także z zawarciem rozejmu w Compiègne i oficjalnym zakończeniem I wojny światowej.

Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku.