Uruchomiliśmy serwis wykluczeni.pl

Uruchomiliśmy serwis wykluczeni.pl

W ramach projektu Wykluczeni uruchomiliśmy portal Wykluczeni.pl.

Przekaz ma trafiać z jednej strony do środowisk ludzi społecznie wykluczonych, z drugiej zaś do decydentów i tej części społeczeństwa, która w jakiś sposób czuła jest na społeczne wykluczenie.

Zapraszamy https://www.wykluczeni.pl/