Apel prof. Andrzeja Bałandynowicza do papieża Franciszka

Apel

Komentarz Autora do Apelu

Tekst Apelu

Jego Eminencja Ojciec Święty Franciszek - Papież

Zwracam się do Ojca Świętego o usankcjonowanie Apelu do społeczności świata o wstrzymanie produkcji broni nuklearnej i rozpoczęcie powszechnej edukacji o zdrowiu, higienie psychicznej i pedagogice pokoju, pozwalającej przebudować w oparciu o cnoty moralne, religie i sumienia, świadomość człowieka w stronę wspólnotowości i dobra transkulturowego.

Opatrzenie prawomocnością Dekretu Papieskiego przywołanej inicjatywy na rzecz dobra całego rodu ludzkiego stanowić będzie realną i racjonalną drogę przeciwstawieniu się dalszemu upustynnianiu życia narodów świata i okaleczaniu kondycji zdrowotnej człowieka.

Zwracając się do Jedynego Autorytetu w przestrzeni ekologii społecznej, środowiskowej i kulturowej w oparciu o mądrość wiedzy przekazanej w Encyklice „Laudato Si” oraz Adhortacji Apostolskiej Ewangelii Gaudium; propozycja nowej edukacji wraz z kreowaniem zawodu kuratora pokoju, w sposób rzeczywisty może stać się ewangelizacją cywilizacyjną uznającą konieczność porzucenia próżności i nikczemności technokratycznej na rzecz wstrzemięźliwości i pokoju będącego zwiastunem porozumienia, równości i mądrości przeznaczenia dla wszystkich mieszkańców globu ziemskiego.

Motywowany potrzebą oddania innym ludziom i światu jako całości rozumu będącego zaprzeczeniem pychy i zaślepienia oraz siły i hartu ducha w odpowiedzi na esencję duchowości i religijności – proszę jego Świątobliwość Papieża Franciszka o wyniesienie na fundament demarkacji normatywnej Światowego Uniwersytetu Pokoju pod patronatem i instytucjonalna pieczą.

W przypadku zgody Ojca Świętego na odczytanie Światu przedłożonego Apelu oraz przychylnego sądu w kwestii powołania Światowego Uniwersytetu Pokoju wraz z edukacją w kierunku: zdrowie, higiena psychiczna i pedagogika pokoju, pozwalającej kształcić ludzi do zawodu kuratora pokoju, zwrócę się do społeczności wszystkich państw o wyartykułowanie poparcia dla niniejszej inicjatywy poprzez przetłumaczenie Apelu o pokój na ojczysty język, wybór patrona pokoju ze strony mieszkańców każdego kraju wraz z informacjami o jego życiu i osiągnięciach pacyfistycznych oraz wykonanie plakatu na temat pokoju jako celu ludzkości.

Powyższe prace zmaterializowane ze strony pacyfistycznej organizacji pozarządowej każdego państwa stanowić będą wymierną cegiełkę w budowie otwartego forum edukacyjnego na świecie pod auspicjami Papieża, pozwalającego człowiekowi w sposób opatrzony myśleniem naukowym i gnostycyzmem budować teleologię i eschatologię życia będącą scjentyzmem poznawczym, a nie jak dotychczas synkretyzmem epistemologicznym.

Przekonany o słuszności i konieczności przebudowy świadomości człowieka na gruncie wartości, w tym wartości pokoju i myślenia irenologicznego, wyzwoli się powszechny opór cywilizacyjny przełamujący wszelkie trudności a kreujący walkę o stałość oraz siłę i hart ducha na rzecz ekologii życia, ekologii społecznej i ekologii środowiskowej będącej wymiernym dobrem pozwalającym całej wspólnocie świata doznawać i odczuwać radość i szczęście oraz ból i cierpienie.

Z wyrazami najgłębszego szacunku, uznania i mądrości

Prof. zw. Dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Katedra Pedagogiki Pokoju i Probacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka.

Bądź zawsze na bieżąco

Zapisz się na nasz Newsletter. Wszystkie nasze aktualności otrzymasz na swojego e-maila.