VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. Rocznicy podpisania Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot „W stronę strategii wobec Azji”, została zorganizowana w gmachu Sejmu RP w dniach 13-15 kwietnia 2015r.

Konferencja była doniosłym naukowo i prestiżowym wydarzeniem. Konferencja dotyczyła jednego z kluczowych problemów z obszaru ochrony praw człowieka. Wyeksponowano nie tylko standardy uniwersalne (związane z działalnością zwłaszcza Narodów Zjednoczonych), ale też standardy regionalne – obok standardów europejskich, również standardy azjatyckie. Unikatowość tej konferencji wiąże się w szczególności z tym, że dotychczas nie było konferencji, która poddała by analizie teorię i praktykę ochrony praw człowieka w Azji. Jest o tyle istotne, że to właśnie na kontynencie azjatyckim dochodzi do istotnych naruszeń praw człowieka. W związku z tym konferencja wzbudziła duże zainteresowanie w kraju i za granicą. Patronat honorowy nad nią objął przewodniczący Rady Praw Człowieka Rady Narodów Zjednoczonych J.E. Joachim Rücker.

Według Profesora Jerzego Jaskierni „Nie można sobie wyobrazić pełnej wiedzy o funkcjonowaniu praw człowieka we współczesnym świecie, a zwłaszcza wiedzy o wartościach, które zawsze stanowią fundament poszczególnych koncepcji praw człowieka bez prób prześledzenia porównawczego realizacji praw człowieka w Europie i Azji. Chodzi między innymi o poznanie relacji między tzw. „wartościami azjatyckimi”, a systemem ochrony praw człowieka.”

W dniu 13 kwietnia 2015 r. podczas kolacji powitalnej odbyła się prezentacja książek z poprzedniej konferencji naukowej: „Europejski i amerykański system ochrony praw człowieka – aksjologia, instytucje, efektywność”; autorzy referatów odebrali osobiście egzemplarz autorski, którego współwydawcą jest Fundacja Nowe Teraz.

Strona internetowa konferencji: www.prawaczlowieka.org.pl

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Fot.1

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Fot.2

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Fot.3

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Fot.4

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Fot.5