VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. Rocznicy podpisania Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot „W stronę strategii wobec Azji”, została zorganizowana w gmachu Sejmu RP w dniach 13-15 kwietnia 2015r.

Konferencja była doniosłym naukowo i prestiżowym wydarzeniem. Konferencja dotyczyła jednego z kluczowych problemów z obszaru ochrony praw człowieka. Wyeksponowano nie tylko standardy uniwersalne (związane z działalnością zwłaszcza Narodów Zjednoczonych), ale też standardy regionalne – obok standardów europejskich, również standardy azjatyckie. Unikatowość tej konferencji wiąże się w szczególności z tym, że dotychczas nie było konferencji, która poddała by analizie teorię i praktykę ochrony praw człowieka w Azji. Jest o tyle istotne, że to właśnie na kontynencie azjatyckim dochodzi do istotnych naruszeń praw człowieka. W związku z tym konferencja wzbudziła duże zainteresowanie w kraju i za granicą. Patronat honorowy nad nią objął przewodniczący Rady Praw Człowieka Rady Narodów Zjednoczonych J.E. Joachim Rücker.

Według Profesora Jerzego Jaskierni „Nie można sobie wyobrazić pełnej wiedzy o funkcjonowaniu praw człowieka we współczesnym świecie, a zwłaszcza wiedzy o wartościach, które zawsze stanowią fundament poszczególnych koncepcji praw człowieka bez prób prześledzenia porównawczego realizacji praw człowieka w Europie i Azji. Chodzi między innymi o poznanie relacji między tzw. „wartościami azjatyckimi”, a systemem ochrony praw człowieka.”

W dniu 13 kwietnia 2015 r. podczas kolacji powitalnej odbyła się prezentacja książek z poprzedniej konferencji naukowej: „Europejski i amerykański system ochrony praw człowieka – aksjologia, instytucje, efektywność”; autorzy referatów odebrali osobiście egzemplarz autorski, którego współwydawcą jest Fundacja Nowe Teraz.

Strona internetowa konferencji: www.prawaczlowieka.org.pl

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Fot.1

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Fot.2

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Fot.3

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Fot.4

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Fot.5

Bądź zawsze na bieżąco

Zapisz się na nasz Newsletter. Wszystkie nasze aktualności otrzymasz na swojego e-maila.