Wykluczeni.pl

Portal Wykluczeni.pl ma trafiać z jednej strony do środowisk ludzi społecznie wykluczonych, z drugiej zaś do decydentów i generalnie tej części społeczeństwa, która w jakiś sposób czuła jest na społeczne wykluczenie.

To wykluczeni właśnie będą decydowali, co dla nich jest najważniejsze, a co mniej ważne. Co należy opublikować, żeby ich wykluczenie niwelować. Na co zwrócić uwagę decydentów, żeby zmienić uwarunkowania systemowe uniemożliwiające im normalną egzystencję w społeczeństwie. Na co skierować społeczną uwagę, żeby wpłynąć na zmianę nieprzychylnej, niekorzystnej dla nich świadomości społecznej.