Paweł Adamowicz (1965-2019)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska
PAWŁA ADAMOWICZA
życzliwego ludziom człowieka, kochającego Gdańsk, i jego mieszkańców.
Odszedł wybitny samorządowiec, wspaniały mąż i ojciec, człowiek o wielkim sercu i odwadze.
Rodzinie, Bliskim, Współpracownikom oraz Mieszkańcom Gdańska wyrazy głębokiego żalu i współczucia składa
Zarząd Fundacji Nowe Teraz

***

Paweł Bogdan Adamowicz urodził się 2 listopada 1965 w Gdańsku. W latach 1972–1980 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku, a następnie w latach 1980–1984 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. W latach 1984–1989 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po studiach rozpoczął pracę na UG jako asystent w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polski, a w latach 1990–1993 był prorektorem UG ds. studenckich. Naukowo zajmował się problematyką samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej. W latach 1993–1996 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, zakończoną zdanym egzaminem. W latach 1994–1998 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska, a w latach 1998–2019 prezydentem Gdańska. Aktywnie działał w opozycji demokratycznej w okresie PRL. Zmarł w wyniku ran zadanych mu przez zamachowca 14 stycznia 2019 r. Urna z Jego prochami spoczęła 19 stycznia 2019 r. w krypcie Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.