Partnerzy Fundacji

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Publiczna Biblioteka Pedagodiczna w Poznaniu
LOTOS Poligrafia
Galeria Rysunków Henryka Dąbrowskiego
Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
Europejski Klubu Biznesu
Dom Aukcyjny Artissima w Warszawie