Ogólnokrajowa konferencja INFORMACJA A BEZPIECZEŃSTWO

Ogólnokrajowa konferencja naukowa INFORMACJA A BEZPIECZEŃSTWO

05 lutego 2015 r. o godz. 09.00 w Centrum Konferencyjnym WP przy ul. Żwirki i Wigury 9/13, WSSE zorganizowała przy współudziale Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej i Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej ogólnokrajową konferencję naukową INFORMACJA A BEZPIECZEŃSTWO.

Konferencja poświęcona była stworzeniu pola otwartej dyskusji naukowców, ekspertów i praktyków nad nowymi problemami niemilitarnych zagrożeń bezpieczeństwa:
- technologiom informacyjnym w społeczeństwie informacyjnym;
- informacyjnym i cyberprzestrzennym zagrożeniom bezpieczeństwa społecznego;
- uwarunkowaniom bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku.

Podczas wystąpień prelegentów, szczególną uwagę poświęcono takim problemom jak:
technologie informacyjne w społeczeństwie informacyjnym, informacyjnym i cyberprzestrzennym zagrożeniom bezpieczeństwa społecznego, uwarunkowaniom bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku.

Miesięcznik społeczno – gospodarczy Eurogospodarka sprawował patronat medialny nad tym naukowym wydarzeniem.