Biblioteka

Człowiek cząstką wszechświata

Człowiek cząstką wszechświata

Przedstawiamy kolejną pozycję z Biblioteki FNT, która ukazała się pod naszym patronatem. Książka prof. A. Bałandynowicza pt. Człowiek cząstką wszechświata.

Czytaj więcej

Dar dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Dar dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Fundacja Nowe Teraz ofiarowała Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu cztery tomy materiałów z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Modele Ochrony Praw Człowieka: Europejski i Amerykański: Aksjologia, Instytucje, Efektywność (11-14 kwietnia 2014 r., Warszawa). Prezes fundacji Karolina Kanarek-Kwiatek przekazała książki 2 października br. na ręce dyrektor biblioteki Danuty Wielbowicz.

Czytaj więcej

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. Rocznicy podpisania Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot „W stronę strategii wobec Azji”, została zorganizowana w gmachu Sejmu RP w dniach 13-15 kwietnia 2015r.

Czytaj więcej