Biblioteka FNT

Fundacja Nowe Teraz jako jedyny wydawca
Tytuł Inspirowani Folklorem XXX-lecie Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca "MAZOWIACY" (1985-2015) prof. nadzw. dr hab. Leszek Ploch


Fundacja Nowe Teraz jako współwydawca
Amerykański system ochrony praw człowieka: aksjologia, instytucje, efektywność. [T.] 2/red. nauk. Jerzy Jaskiernia. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; [Warszawa]: Fundacja Nowe Teraz, 2015. – 669 s. – ISBN 978-83-8019-139-6 (Wydaw. Adam Marszałek) Sygnatura: 312666
Europejski system ochrony praw człowieka: aksjologia, instytucje, efektywność. [T.] 3/red. nauk. Jerzy Jaskiernia. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; [Warszawa]: Fundacja Nowe Teraz, 2015. – 678 s. – ISBN 978-83-8019-140-2 (Wydaw. Adam Marszałek) Sygnatura: 312667
Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw. [T.] 4/red. nauk. Jerzy Jaskiernia. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; [Warszawa : Fundacja Nowe Teraz, 2015. – 648 s. – ISBN 978-83-8019-141-9 (Wydaw. Adam Marszałek) Sygnatura: 312668